https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/go/555/1834/OTVORITEV_SOBE_POBEGA_V_DVORCU_RAKICAN
http://www.zniders.com/

GLOBALNO

Vzpostavitev trajne rodovitnosti tal s pomočjo produktov podjetja Meko

23.05.2013 ob 10:17  

Podjetje Meko iz Ljubljane je uvoznik različnih velikih proizvajalcev v kmetijski dejavnosti, v njihovi ponudbi najdete od ekoloških gnojil, mineralno-vitaminskih mešanic za živino, čistilnih sredstev, do vrhunskih dodatkov za prehrano in nego malih živali.

 

Mineralno-vitaminska gnojila, ki jih prodaja podjetje Meko, temeljijo na osnovi morskih alg, ki imajo dokazano veliko število mikroelementov, ki so življenjsko pomembni za zemljo in živali. Prednost alg je tudi omejena topnost, to pomeni, da se v zemlji topi le tista snov, ki jo rastline ali zemlja potrebujejo, in se hkrati ne izpere. S čistimi morskimi algami Litho KR+, Phsalga KR+, Coralite KR+ in s fermentatorjem Glenor KR+, imate možnost, da zemljo oskrbite ne le s kalcijem, ampak tudi s pomembnimi mikroelementi. Tudi pri krmi žival absorbira le tiste mineralne snovi, ki jih potrebuje.

Apnenec in apnenje, motor vseh življenjskih procesov v zemlji. Povejte, zakaj je učinek morskih alg edinstven?

V čistih morskih algah je bilo dokazanih 74 mikroelementov. Večina le-teh je življenjsko pomembnih za živali in zemljo. Med njimi so tudi elementi, za katere znanstveniki še niso ugotovili, kako zelo pomembni so. Veliko mikroelementov je v majhnih količinah življenjsko pomembnih, a če je količina prevelika, so lahko strupeni. Na tem mestu se človek vpraša: »S čim in v kolikšnih količinah naj nahranim svoje živali oz. s čim naj posujem njivo in polje?«

Seveda obstajajo zlata pravila, kolikšne so povprečne količine, a vsaka žival ima drugačne potrebe. Žival naj bi zaužila 80 % mikroelementov skozi osnovno prehrano, saj lahko tako selekcionira, katere mikroelemente bo absorbirala; to pomeni, da tisti mikroelementi, ki so prisotni v prevelikih količinah, ne zaidejo v kri. Na žalost zemlja ne vsebuje povsod dovolj mikroelementov, da bi zadovoljila potrebe živali; kar pa ni v zemlji, primanjkuje tudi v njihovi prehrani!

Prednosti čistih alg

Alge imajo omejeno topljivost; to pomeni, da se v zemlji topi le tista snov, ki jo rastline ali zemlja potrebujejo, in se hkrati ne izpere. S čistimi morskimi algami Litho KR+, Phsalga KR+, Coralite KR+ in s fermentatorjem Glenor KR+, imate možnost, da zemljo oskrbite ne le s kalcijem, ampak tudi s pomembnimi mikroelementi.

Tudi pri krmi žival absorbira le tiste mineralne snovi, ki jih potrebuje. Glenor KR+ Se Zn ne izboljša le prebave in prepreči preobilja želodčne kisline, ampak telo oskrbi s številnimi, še kako potrebnimi mikroelementi.

Pomembnost zemlje za zdravje živali

Vsakdo se zaveda, da je dobra osnovna prehrana zelo pomembna za zdravje živali. Izhajamo iz dejstva, da lahko energijo, beljakovine in neobdelane vlaknine krmne hrane optimiramo tako, da izberemo pravi čas in višino obrezovanja, z žetvijo in konzervacijo. S tem se strinjamo tudi mi, a ponavadi je premalo pozornosti deležna zemlja. Dejstvo je, da krmna hrana vsebuje samo tiste hranilne snovi in tiste mikroelemente, ki so prisotni tudi v zemlji. Če je zdravje živali ogroženo (npr. problemi s kremplji in nogami, težave s plodnostjo ali celično strukturo …), je vsak nasvet zelo drag. Ker krave uživajo surovo hrano, mora pribl. 80 % vseh hranilnih snovi, vključno z mikroelementi, vsebovati ravno osnovna krmna hrana.

Iz vzorcev zemlje lahko izvemo, kolikšna je vsebnost fosforja, kalija, dušika, kalcija, magnezija … in kakšna je PH-vrednost, ne moremo pa izvedeti, če so hranilne snovi dostopne in ali je življenje v zemlji neogroženo.

PH-vrednost zemlje

PH-vrednost nam pove koncentracijo kislosti zemlje; in do pred kratkim je veljalo, da lahko s pomočjo PH-vrednosti določimo tudi koncentracijo kalcija, a to se je izkazalo kot neresnično. V zemlji z visoko koncentracijo kalijeve soli PH-vrednost narašča, vsebnost kalcija pa upada. PH-vrednost ima odločilno vlogo pri vsebnosti mikroelementov:

 • PH med 5 in 7: ugodno za večino mikroelementov;
 • PH pod 5: tvorjenje humusa je onemogočeno, sprostijo se lahko težke kovine;
 • PH nad 7: večina mikroelementov je blokiranih.

Kalcij? Brez kalcija ni življenja, to vemo vsi.

Dandanes se večina ljudi zaveda, da je treba biti zelo pozoren na vsebnost kalcija v zemlji. Pri vzorcih zemlje mora biti vsebnost kalcija vsaj 7000 mg/kg.

2000 mg zadostuje za oskrbo rastlin, ne pa za pretvorbo dušika ali razpoložljivost mikroelementov, še posebej fosforja. Prav tako se ob pomanjkanju kalcija v rastlini ne more tvoriti sladkor.

Vsebnost kalcija najlažje določimo s posebnim testom s solno kislino. Profil zemlje poškropimo s solno kislino; če ne pride do reakcije, kalcija ni; če je kalcij prisoten v zadostni meri, se ob reakciji zasliši glasno vzkipenje. 

Ali obstajajo različne vrste kalcija?

Veliko kalcija proizvede industrija, kmetijska stroka pa ga odstrani. Proizvedene morajo biti velike količine, da je dosežen kakršenkoli učinek. Praviloma je kalcij topen v vodi in zviša PH-vrednost nad 7. Prednost je ta, da je nabava poceni, slabosti pa je več: potrositi je treba velike količine, pri povečani PH-vrednosti so mikroelementi blokirani in pri dežju je učinek kratkotrajen, saj se večina kalcija izpere.

Najidealnejši je do danes še vedno kalcij iz morskih alg. Apnenčaste kamnine – "sekundarni apnenec" – so geologi poimenovali tako, ker je v toku milijonov let preživel "diagenezo" oziroma prekristalizacijo. Pri tem se je izgubila njegova enkratna lastnost zavrte topnosti. Gnojilni kalcij iz apnenčastih kamnin in drugih izvorov se v kisli vodi ali tleh nezavirano topi do vrednosti pb. 8,4–8,6. pH vrednost zato lahko začasno močno naraste, znane posledice pa so velike izgube pri izpiranju. Količine tretiranja le-tega pa so tehnološko težko izvedljive in količinsko ogromne ter vremensko neugodne. Celo v nesorazmerju z dovoljenim in potrebnim, ponekod.

Poraba LITHO KR+ in PHOSALGA KR+ znaša od 100 do 400 kg na ha, odvisno od stanja zemlje in posajenih rastlin. Posipamo lahko s trosilcem za umetna gnojila. Trosimo lahko ob vseh letnih časih, ko nam rastline to dovolijo (višina) in trdnost tal. Ob dežju se ne izpere, ker kalcij iz morskih alg ni topen v vodi. Zato je dolgoročno učinkovit. Kalcij iz morskih alg ima že po naravi omejeno topnost, kar pomeni, da se PH-vrednost nikoli ne dvigne nad 6,8. Ta vrsta kalcija vsebuje vsaj 60 različnih mikroelementov, s katerimi oskrbuje zemljo, kar je bistvenega pomena za kakovost krmne hrane. Nakup kalcija iz morskih alg je dražji, a treba je upoštevati, da je uporaba enostavnejša, poleg tega pa kalcij iz morskih alg zemljo oskrbi tudi z mikroelementi. Upoštevajoč vse to, je cena apnenja z morskimi algami primerljiva z apnenjem z industrijskim kalcijem.  Tretiranje (čas, mehanizacija, nafta ...) in uspešnost pa boljša. 

 

Litho mikrostruktura

Zgodba postaja zanimiva. Lahko podrobneje razložite to glede pH vrednosti do 6,8?

Seveda. LITHO KR+ in PHOSALGA KR+ sta t. i. apnenca iz morskih alg z biološkim spodbujevalnikom razgradnje in naravnim regulatorjem pH vrednosti. Imenujemo ju "primarni kalcij". Zakaj? Pridobivata se iz čistih, visoko kvalitetnih apnenčastih alg Lithothamnium calcareum. Geološko to pomeni apnenec, ki se kristalizira neposredno iz življenjskih procesov. Pod svojo tanko kožo alga na znotraj izloča kalcijev in magnezijev karbonat in tako gradi svojo koralno konstrukcijo. Pri tem ima posebno zmožnost izbiranja pri sprejemanju hranljivih snovi. In za kopenske rastline neugodnega razmerja Ca : Mg v morski vodi, ki znaša 1 : 2,5, te alge tvorijo apnenčevo gnojilo v idealnem razmerju Ca : Mg = 8 : 1, z cca. 80 % CaCO3 in cca. 10 % MgCO3  + alginati + mikroelementi: železo, baker, mangan, cink, molbiden, kobalt, jod, bor, selen idr. – katerih razmerje je pri sprejemanju na enak način harmonizirano, s posebno lastnostjo zavrte topnosti samo do pH vrednosti 6,8.

Enkratne lastnosti "primarnega apnenca" s pomočjo teh dveh sredstev postajajo uporabne za gnojenje. Zavirana topnost do pH-vrednosti 6,8 je za potek procesa v tleh posebej ugodna: nastajajoče kisline se nevtralizirajo ali zapurfajo. Zato se ostanek kalcija v rezervi ne izpere. Omenimo primer huminske kisline. Pri razgradnji organskih substanc v tleh nastajajo velike količine vodotopnih huminskih kislin. Le-te je potrebno s pomočjo CaCO3 spremeniti v kalcijeve humate. Šele s tem procesom nastajajo v vodi netopna, vendar nabrekljiva lepila za glinsko-humusne komplekse, ki so v dežju stabilni. Brez kalcija v zgornji plasti zemlje pa huminske kisline odtekajo z dežjem; organsko gnojenje tako ostaja brez vpliva na vzpostavitev stabilne godnosti tal.

Tukaj gre omeniti še pretvorbo dušika

Da, vsakršen dušik iz gnojil, bodisi sečnina, gnojnica, gnojevka, gnoj, rožena moka, krvna moka, mineralna gnojila (z izjemo kalcijevega nitrata) ali iz kislega dežja, se v tleh najprej pretvori v dušično kislino (HNO3). Ta močna enovalentna kislina mora – po možnosti z apnencem – takoj tvoriti kalcijev nitrat, kalcijevo sol dušične kisline, da bi dušikovo gnojilo lahko delovalo pospeševalno. Če primanjkuje reaktivnega kalcija, korenine odmrejo zaradi kisline, kar spominja na oblike poškodb, ki nastanejo pri uporabi sečnine na pašnikih ali na simptome odmiranja gozda.                                                              

Kaj pa primer tal, ki imajo "bolezen gnojevke"?

Kmetije, ki uporabljajo gnojevko, lahko tla z visoko pH vrednostjo, ki ne vsebujejo več prostega kalcija, preskrbijo z CaCO3 in MgCO3  s pomočjo sredstva LITHO KR+ in PHOSALGA KR +, ne da bi povzročali bazični šok. Namesto vezave hranil sledi dodatna preskrba tal z mikroelementi.

Kmetje, ki sočasno uporabljajo fermentator gnojevke GLENOR KR+, pa si znantno skrajšajo in izboljšajo pot uspešnega kmetovanja. A to je zopet izdelek, ki prav tako potrebuje širšo razlago.

Fermentiranje gnojevke pomaga pri reševanju problemov na poljih. Neobdelana gnojevka škodi rasti korenin. Na kratko, kako je s tem?

Res je. Neobdelana gnojevka škodi rasti vseh korenin. Koreninski sistemi naših dragocenih nizkih trav in metuljnic imajo le omejeno življenjsko dobo. Ohranijo se lahko le s stalno novotvorbo korenin.

Močna toksičnost neobdelane gnojevke pa takšno novotvorbo korenin zavira. Zato potekajo procesi odmiranja hitreje kot regeneracija koreninskih sistemov. Posledično izginjajo dobre krmne rastline iz našega travinja. Na njihovem mestu pa sedaj lahko raste plevel. To velja za celoten koreninski sistem kultur, ki jih prideljujemo. Žita, koruza, ogrščica, zelenjava na travinjah, ker so "trajnice", se to najhitreje zaznava.

Fermentirana gnojevka pospešuje rast rastlin

Z ustreznim fermentiranjem gnojevke z GLENOR KR+ le-ta postane učinkovit »regulator rasti« za razvoj korenin. Poleg tega se dušik do 2,5 krat bolje izkoristi, ker se veže na sestavine v Glenorju in ne prihaja do izhlapevanja amonijaka. Gnojevka postane pretočna, dozori trikrat hitreje in manj smrdeča. Enostavna za polivanje s cisterno.

Korenine spodbuja k nagli, močni in globoko segajoči rasti. Rastline sedaj odločno preskočijo naravni proces odmiranja korenin. Postajajo odporne proti mnogoterim stresnim dejavnikom. Močno se obraščajo in tvorijo gosto rušo.

Tej močni konkurenci širokolistni pleveli niso kos. Kljub svojim močnim koreninam pleveli oslabijo in končno odmrejo. Živali, ki zaužijejo skozi krmo še dodatek selena in cinka, pa so skupaj s kalcijem in delno magnezijem, ki je sestavni del Glenorja bolj zdrave. Imunski sistem (plodnost) teh živali je višji. Pridelava mleka kakovostnejša in višja. Glenor KR+ se uporablja za vse vrste živali in pri vsaki ima svojo pozitivno specifičnost. Prašičerejci so zadovoljni glede ješčnosti, plodnosti, prirasta ... manj smradu – večji apetit. Izkoristek hrane je večji. Gnojevka je homogena ...

Kakšno apnenje tal torej priporočate?

Priporočamo vam kalcifikacijo z izdelki LITHO KR+ ali PHOSALGA KR+. Oba izdelka sta enaka po sestavi, le da je Phosalgi dodano še 9 % fosforja za tiste površine, kjer je po analizi premalo tega elementa. Predvsem za travnate površine, ker so travinje velik porabni fosforja. Prednosti pred apnencem ali apneno moko so, da se ostanek kalcija  ne izpira in ostane v rezervi. Na ta način se z majhnimi stroški izognemo pH stresu. Če povzamemo na kratko:

 • spreminja vodotopne huminske kisline v kalcijeve humate, ki jih dež ne more izprati – vezivo glinasto-humusnega kompleksa – ki zagotavljajo trajno plodnost zemlje;
 • brez kalcija v zgornji plasti zemlje huminske kisline odtekajo z dežjem;
 • pretvarja dušikovo kislino, ki nastane pri pretvorbi dušika in škoduje koreninam, v kalcijev nitrat, ki pospešuje razvoj rastlin;
 • redno dodajanje apnenca z LITHO KR+ ali PHOSALGA KR+ trajno izboljšuje strukturo tal in rastlinski sestoj;
 • pospešuje razvoj zdrave konice korenin, ki veže mikroelemente z izločanjem jabolčne kisline;
 • preprečuje razraščanje manj vrednih trav, ki imajo slabšo hranilno vrednost;
 • optimalna pH vrednost je izredno pomembna za rast korenin, dostopnost hranilnih snovi, in tako tudi za končni rezultat pridelka;
 • z uporabo LITHO KR+ ali PHOSALGA KR+ bo polje bolj obraščeno in travnik bolj kompakten;
 • na naravni način zatira plesnobo;
 • aktivira življenje se v zemlji, deževniki se ne pobijajo, temveč "nastaja v zemlji tovarna humusa".

 

Še enkrat gre poudariti, da so naši izdelki obogateni z mikroelementi, ki jih apnenec v drugih oblikah nima. Vedeti moramo, da česar ni v zemlji, primanjkuje tudi v prehrani živali! To pa je zgodba, ki odpira dosti širšo področje, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki za prehrano, bolezni ... vse pa zahteva dodatne stroške – vemo, da so tudi živali to, kar jedo! Osnovna krma je pot k uspešnemu kmetovanju.

Kako pa se ta "nov" pristop apnenjenja tal odnese v praksi? Kmetje sprejemajo ta način?

Sprejemajo. Izdelek je v Sloveniji že več kot deset let, uporabniki so z njim izredno zadovoljni, predvsem z PHOSALGA KR+, so vidni že takojšnji rezultati. Tisti, ki uporabljajo sočasno že prej omenjeni GLENOR KR+ za gnojevko (oz. organska sredstva) pa še toliko bolj. Vedeti pa moramo, da  proces zdravljenja zahteva svoj čas. Najprej se vidijo rezultati na travinjah. V hlevih pri smradu. Nato pretočnost organskih snovi. Po daljši uporabi pa na vseh pridelkih, potrebno je ozdraviti tla. Vsa sredstva, ki  se nakupom porabijo, moramo vedeti, da niso strošek, temveč naložba v uspešnejše kmetiijstvo in dolgoročno kmetovanje. Zemlja po redni uporabi postaja z leti boljša in kvalitetnejša, osnovna krma zdrava in neobremenjena s pesticidi, posledično so zdrave živali in vsa prehrana, ki jo pridelujemo na takšen način. Naši izdelki so certificirani in v katalogu dovoljenih sredstvev za Ekološkego kmetovanje. Kmetije, ki dosegajo pokritost 1,8 GVŽ/ha, lahko sčasoma popolnoma opustijo gnojenje z mineralnimi gnojili. Ki pa vemo, da so vsak dan dražja. In industrijska ter zdravju škodljiva. Tukaj odštejemo strošek nakupa mineralnih snovi. Ekonomičnost in smiselnost uporabe dobita na svoji vrednosti! Kvaliteta nadgradi kvantiteto. Pri pridelovanju krme torej kvantiteta pridobi svojo vrednost šele s kvaliteto.

Uporaba

Vsi produkti so narejeni iz iste surovine, razlikujejo se le v granulaciji.

Izboljšajo učinek vseh organskih gnojil v zemlji in občutno povečajo obrambno sposobnost rastlin proti boleznim in škodljivcem.

Phosalga KR+  je obogaten z naravnim fosfatom.

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

Travniki, pašniki, njive in                      prva uporaba              200–400 kg/ha

zelenjavne površine                            vsako nasl. leto             75–125 kg/ha

 

Sadjarstvo in                                       prva uporaba              200–400 kg/ha

vinogradništvo                                    vsako nasl. leto             75–125 kg/ha

 

Za regeneracijo zemlje potrebujemo 200–400 kg na hektar, odvisno od pH vrednosti tal. Za vzdrževanje kvalitete zemlje zadošča okoli 100 kg na leto, odvisno od kulture.

 

MEKO, d. o. o, Linhartova 15, 1000 LJUBLJANA,

Tel.: 01/4328292, 041 353 604; fax: 01/2312222,

e-pošta: info@meko.si, splet: www.meko.si

 

               PR prispevek                    

  Fotogalerija