https://www.facebook.com/SR%C5%A0A-parketarstvo-in-trgovina-482767995154662/
http://www.m-energetika.si/index.php/o-podjetju/osnovni-podatki
http://www.gtz.si/
https://www.saubermacher-komunala.si/
https://www.pomurec.com/vsebina/50328/Za_praznike_se_zahvalite_na_Pomurec_com
https://www.obcina-kuzma.si/
https://www.puconci.si/
http://www.tisina.si/
https://www.gornji-petrovci.si/
https://www.facebook.com/Cvetli%C4%8Darna-Andreja-380603335338336/

LOKALNO

V Lendavskih goricah drugo leto razgledni stolp

Lendava, 28.09.2013 ob 8:00  

Januarja prihodnje leto se bo na turistični cesti Lendavske gorice, ki poteka po vinorodnih gričih Dolgovaške in Lendavske gorice, začela gradnja razglednega stolpa. Na  obstoječi  parceli,  kjer  se  bo  izvedla  gradnja  se  nahaja  vaški  dom,  ki  se  bo odstranil. Vrednost investicije je milijon in pol evrov z davkom.

 

Investitor in upravljavec naložbe je Občina Lendava, izdelovalec investicijskega programa pa je Eko-park d.o.o. Lendava. Posodobljena  in  urejena turistična  infrastruktura  na  območju  Lendavskih  goric  bo pripomogla  k  spodbujanju  tako  regionalnega  kot  tudi lokalnega  gospodarskega  in turističnega  razvoja,  saj  bo  implementacija  ter  realizacija  operacije  in  nje  aktivnosti prispevala  k  povečanju  prepoznavnosti  turistične  ceste  in  turistične  ponudbe  ter  s  tem  k razvoju gospodarstva in turizma.

V  okviru  projekta želijo  spodbuditi  lokalno  okolje  k  razvoju  nove  turistične  ponudbe

Z  izvedbo  projekta  načrtujejo  razširitev  turistične  ponudbe  s  postavitvijo  razglednega stolpa kot  osrednje  turistične  točke  na  turistični  cesti  Lendavske  gorice.  V  okviru  projekta želijo  spodbuditi  lokalno  okolje  k  razvoju  nove  turistične  ponudbe  –  apartmaji  in apartmajsko  naselje,  grajeno  na  tradicionalen  način iz  blata  in  slame,  podobno  kot  so nekatere  ohranjene  zidanice  na  turistični  cesti.  V  ta  namen  želijo  v  okviru  projekta zasnovati  vzorčne  objekte  z  nastanitvenimi  možnostmi  in  izdelati  nekaj  vzorčnih,  tipskih načrtov za gradnjo tovrstnih objektov, ki bi jih v  naslednji fazi zainteresirani vlagatelji lahko uporabili  pri  gradnji  na  lokacijah  ob  turistični  cesti.  Sama  gradnja  apartmajev  ni  predmet tega  projekta,  temveč  samo  identifikacija  primernih lokacij  in  izdelava  kataloga  vzorčnih načrtov. 

Za  potrebe  oblikovanja,  promocije  in  trženja  nove  turistične  ponudbe  ter  povezave  z obstoječo  ponudbo  na  turistični  cesti  bodo  usposobili  ustrezen  kader -  z  organiziranjem usposabljanj, z ogledom primerov dobre prakse in prenosom znanj ter pripravo strateškega dokumenta  za  trženje  (načrt  oz.  strategija).  Popestriti  želijo  tudi  kulinarični  del  turistične ponudbe, saj bi k ponudbi lokalnih vin vključili še ponudbo domačih eko izdelkov (predvsem doma pridelana hrana). 

S stolpa bo možen razgled na vse strani in štiri države

Razgledni  stolp  bo  višine  od  50 do 60  metrov,  z  vhodno  avlo  v  pritličju  in  tremi  razglednimi ploščadmi.  Vertikalna  komunikacija  na  razgledne  ploščadi  je  predvidena  s  panoramskim dvigalom in stopnicami oz. pohodno rampo. Z vrhnje  ploščadi razglednega stolpa je možen razgled  na  vse  strani  in  vidne  so  štiri  države  (Hrvaška,  Madžarska,  Avstrija  in  Slovenija). Konstrukcija stolpa je jeklena (pocinkana in barvana) in zasnovana v obliki šesterokotnika. Tlorisna  oblika  pritličja  je  pravilni  šesterokotnik velikosti  okoli  170  kvadratnim metrov,  ki  služi  kot  vhodna avla, v kateri se lahko zbere do 50 ljudi. V avli je zasnovan kontrolirani dostop do dvigala in vertikalnih  komunikacij,  sanitarije  in  prostori  za  turistično  ponudbo.  Vhodna  avla  je zasnovana  kot  večnamenski  prostor,  kjer  je  možna  postavitev  raznih  umetniških  del, turistična ponudba Lendave z okolico, razne vizualizacije in podobne vsebine. Vhodna avla je zasnovana kot transparentni objekt v steklu in jeklu. Okolica stolpa je namenjena dostopu z avtomobili in peš, parkirnim mestom za avtomobile in avtobuse,  pozelenitvi  in  posaditvi  dreves,  prostoru namenjenem  za  počitek  in  druženje. Zunanja ureditev vsebuje tudi svetila za osvetlitev okolice, objekta in stolpa. 

Vrednost investicije dobrih milijon evrov

Izvedba je predvidena od januarja do septembra 2014. Projekt financira Evropski sklad za regionalni razvoj (OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«,  prednostne  usmeritve  »Regionalni  razvojni  programi«), 76,82% upravičenih stroškov.  Razliko 23,18% upravičenih stroškov ter davek (neupravičene stroške) financira Občina Lendava iz lastnih proračunskih sredstev. Skupni  upravičeni  stroški  so  v višini 1.237.704,92 evrov. Občina  bo  zagotovila financiranje neupravičenih stroškov,  ki  so  predvideni  v  višini davka ter del upravičenih stroškov, ki presegajo 950.775,32 evrov. Sofinanciranje tega projekta je občina vključila v Načrt razvojnih programov in občinski proračun.

 

    Fotogalerija