https://www.minicom.si/
https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
http://ris-dr.si/go/563/1063/CENTER_ZA_DRUZINE_MURSKA_SOBOTA

POLITIKA

Kaj obljublja šesterica pomurskih kandidatov za poslance?

09.07.2014 ob 16:39  

Soočamo šest pomurskih kandidatov za poslance na predčasnih parlamentarnih volitvah, ki bodo v nedeljo, 13. julija.

 

Šesterico kandidatov smo prosili, da nam jasno in argumentirano podajo odgovore na štiri vprašanja:

1. Katere so priroitete, za katere se boste zavzemali v parlamentu, če boste izvoljeni?

2. Katere konkretne projekte, predloge, pobude boste izvedli za območje Pomurja?

3. V čem ste drugačni od ostalih kandidatov za poslance – kaj vas dela osebo, ki lahko naredi spremembo v slovenskem političnem prostoru?

4. Zakaj nameniti glas vaši stranki? 

Odgovore kandidatov objavljamo v celoti ... 

Jasmina Opec (SLS):

 

1. V parlamentu in vladi se bom ob izvolitvi tudi v naprej (kot sem se do sedaj) zavzemala za enakopraven položaj Prekmurja napram drugim delom Slovenije, predvsem skozi naslednje (in tudi na številne druge) načine:

 1. dokončna ureditev enakopravnega davčnega položaja delavcev, ki delajo v Avstriji in v drugih tujih državah, tj. odprava dvojne nepravične obdavčitve.
 2. Enakopraven dostop do javnih storitev, vključno z zdravstvom – na primer za program preventivnega odkrivanja raka na dojkah Dora, ki se v drugih slovenskih regijah aktivno izpeljuje, je v Prekmurju zmanjkalo denarja (tako so Pomurke izpostavljene večji nevarnosti poznega odkrivanja raka dojk in posledične težjemu zdravljenju slednje težke bolezni, kar je zame nesprejemljivo).
 3. Odprava nepreglednih in zapletenih administracijskih postopkov, ki se večinoma odvijajo ali so odvisni od Ljubljane – zaradi centralizacije ne trpi samo gospodarstvo v Prekmurju, ampak tudi kmetijstvo, zdravstvo, izobraževalni sektor, omejujejo se priložnosti za mlade in se nasploh otežuje življenje Prekmurk in Prekmurcev ter omejujejo naše možnosti za razvoj (na primer Krajinski park Goričko).

V primeru vstopa v vlado bodo te točke tudi pogoj za podpis koalicijske pogodbe. 

2. Kot nakazano v predhodnem odgovoru, bom delovala zelo konkretno. Če se navežem na primer na omenjeni Krajinski park Goričko, sem odločno proti temu, da nam birokracija na ministrstvih v Ljubljani ta biser kvalitete življenja pretvarja v neživljenjsko breme. Podobno velja na številnih drugih področjih, zato se bom maksimalno zavzemala za decentralizacijo postopkov in prenos pooblastil v našo pokrajino.

 1. Zagovarjala bom pomursko perspektivo tudi pri vseh drugih temah, ki močno pestijo naše ljudi - na primer že omenjena tematika delavcev, ki delajo v Avstriji in v drugih državah, ki jo v Ljubljani ne razumejo, ker tam pač ne obstaja.
 2. Poseben poudarek bom dala tudi kmetijstvu, ki je vse bolj v resnih težavah, pravih ukrepov pa država v zadnjih letih ni znala ponuditi. Preveč je birokracije, ki omejuje kmete, tako majhne kot velike. Premalo je spodbud za samooskrbo in še manj za zavedanje o kvaliteti slovenske hrane - ni dovolj samo promovirati kakšen izdelek na jumbo plakatu, potrebno je navdušiti ljudi, podjetja, turistične organizacije in trgovinske verige iz vse Slovenije, da je pomurska hrana vrhunska hrana. Potem bo kmetijstvo panoga z dodano vrednostjo, ki ustvarja delovna mesta in priložnosti. 

Te tri pobude bodo izhodišče in vodilo mojega dela v Državnem zboru in vladi.

3. Najpomembnejša razlika so rezultati dela v mojem kratkem mandatu od leta 2013. Vneto sem se zavzemala za teme, ki so pomembne za ljudi z podeželja, posebej iz Pomurja; med drugim za subvencioniranje šolskih prevozov, ustavitev  davka na nepremičnine, ki je bil zelo krivičen za naše ljudi, proti dolgoletni politiki, ki deli upokojence na tiste s 1.000 EUR pokojnine in ostale, katerim ukinja manj kot 300 EUR kmečke pokojnine, proti ukinjanju pomembnih državnih institucij v Pomurju (npr. PE Pošte Slovenije), za pravično ureditev davčnega položaja delavcev, ki delajo v Avstriji.

Posebej pa verjamem, da je ključ do dobre in uspešne politike, ki na koncu koncev vendarle definira in določa življenje naših državljank in državljanov (tistih za katere delamo), iskanje soglasje za rešitve in povoda za prepir.

4.Prepričana sem, da znajo volivke in volivci ločiti med željami kandidatov in konkretnimi zavezami. Zato drage Prekmurke, dragi Prekmurci, namenite glas Slovenski ljudski stranki, obkrožite številko 1 na volitvah 13. julija in podprite konkretne rešitve za Prekmurje. Z vašo podporo bom ponovno dala vse od sebe, da se bodo problemi rešili in da se bo olajšalo življenje vseh nas Prekmurk in Prekmurcev.   

 

Branko Ficko (PS):

 

1. Prioriteta so gospodarski cilji, posredni vpliv na Pomurje in delovna mesta:

-  razdolževanje gospodarstva in odprava kreditnega krča s poenostavitvijo insolvenčnih postopkov, s prilagoditvijo bančnega sistema oz. znižanjem kriterijev in bonitet za gospodarske subjekte za pridobitev finančnih virov ter pretvorba terjatev v lastniške deleže za ohranitev zdravih jeder, 

-  turizem: formiranje samostojne turistične  organizacije.

-  promocija turizma- cilj 20 miljonov evrov, viri financiranja: igre na srečo in turistična dajatev,

-  ureditev logističnih in letalskih povezav,

-  poenostavitev izdaje vizumov,

-  kmetijstvo: produkcija hrane višje dodane vrednosti,

-  zelenjadarstvo z izkoriščanjem   geotermalne energije,

-  liberalizacija konoplje, tako industrijske v širše namene ter pod   nadzorom v medicinske namene,

-  zemljo od Sklada zemljišč v najem izključno za proizvodnjo hrane, 

-  obrt in malo gospodarstvo: -viri financiranja: pavšalna obdavčitev po A vzoru, javna naročila,    lokalna prednost in garancija plačil podizvajalcev, ureditev plačil in poenotenje t.i. avtorskih pravic. 

 

2. Pomurski projekti:

-   Pomurski zakon: novelirati in dopolniti z veljavnostjo do 2020, poudarek na davčnih olajšavah za zaposlovanje, na moratoriju prispevkov novih razvojnih podjetij, 

-   turizem: koncesije za zdraviliški turizem, zaposlovanje medicinskega kadra. SAVA turizem mora dobiti lastnika s turistično vizijo, ne finančni holding,

-   lokalna oskrba s hrano in storitveno dejavnostjo, 

-   kmetijstvo: izgradnja vodnih zbiralnikov, panogi prašičereje dati svoje mesto, koncesije za uporabo vode, min. vode, geotermalno energijo, 60% mora ostati lokalni skupnosti, razlika v vodni sklad, 

-  EU sredstva za okoljske projekte: razveljavitev vladnega sklepa o prednostih, v nasprotnem Pomurje ne bo dobilo denarja,

-  Radenska tri srca: preverba upravičenosti prodaje Laščanov tujcem, min.voda je last ljudstva.

-  Mura: določitev pravne oblike delovanja, blagovno znamko oživeti.  

 

3. Osebno sem predvsem operativec, kako prej doseči zastavljene cilje, manj pa kako se politično nič ne da.  

 

4. Pozitivna Slovenija je že leta 2011 stavila na gospodarski program s projekti, investicijami, vse s ciljem gospodarske rasti, edine možnosti za rešitev trenutnih težav. Pri tem ni uspela  zaradi vladnih kompromisov, koalicijskih partnerjev z lastnimi interesi. Pozitivna Slovenija ima še vedno operativni program, kako že v letu 2015 do 10.000 delovnih mest.  

 

Dejan Židan (SD):

1. Ohranitev dosedanjih delovnih mest in nastanek novih, ohranitev javnega šolstva, zdravstva in sociale brez privatizacije recimo domov za ostarele ali zdravstvenega sistema, lažjo zaposljivost mladih z ustanovitvijo sklada za ideje, zaščito minimalne plače in njenim višanjem, za več in ne manj zaščite delavcev, za ureditev tistih pokojnin, ki upokojencem ne omogočajo spoštljive starosti. Za več mladih v kmetijstvu in razvoj podeželja.

2. Dokončanje pomurskega vodovoda, ohranitev delovnih mest v industriji in pospešen razvoj podeželja z dopolnilnimi dejavnostmi ter razvojem povrtninarstva ter zeliščarstva. V. Ljubljani pa bom poskrbel, da bo glas Pomurja slišan in upoštevan pri vseh razvojnih projektih države. 

3. Z dosedanjim delom sem dokazal učinkovitost in zavzetost za Pomurje. Tudi zato sedaj poteka ena največjih investicij v zgodovini Pomurja, to je pomurski vodovod in tudi za to je nova kmetijska politika takšna, ki upošteva značilnosti Pomurja. Torej velike poenostavitve za male kmetije, dodatna podpora mladim kmetom ter vzpodbuda za strna žita in s tem tudi krušna žita. 

4. Ker je to glas za socialno, solidarno in učinkovito Slovenijo. 

 

Mateja Novak (SDS):

1. Prioritete Pomurja: V prvi  vrsti si želim sprememb na področju gospodarske rasti in večje zaposljivosti, tako mladih kot starejših. Kmetijstvo - osrednja panoga Pomurja, ki že nekaj let stagnira, je potrebna sanacije, korenitih sprememb in zasuka na pozitivno stran. Šolstvo - naša prihodnost, na katero moramo biti najbolj pozorni in mladino vzpodbujati k temu, da je vsak poklic cenjen in spoštovan. V Pomurju, predvsem na goričkem, je potrebno razvijati zdravstvo, v smislu širše oskrbe, dostopnosti in ozaveščanja. 

2. Konkretni projekti in pobude za katerimi stojim in jih bom izvedla, so povezani s programom stranke; Za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta. Na podlagi razbremenitev in razdolžitev podjetnikov, STOP novim davkom in birokraciji, se bodo možnosti odpiranja novih delovnih mest povečala. Vzpodbujanje mladih in pomoč ob črpanju evropskih in globalnih sredstev z namenom financiranja Start Up podjetništva. 

 Za 50€ na mesec večja plača za vse, znižanje dohodninske obremenitve za 196.000 zaposlenih, večji priliv v gospodarstvo zaradi večje domače potrošnje. Prekmurje - žitnica Slovenije;trenutna vlada načrtno uničuje male kmetije. Želim si vzpostavitev kmetijskega drozga, ki bi manjše kmete povezal z namenom gospodarske koristnosti in izkoriščenosti dobrin. Regija, pretežno kmetijska, bi delovala na imenovalcu sodelovanja in vedno večje nacionalne samooskrbe. Vsekakor je potrebno zagotoviti na področju kmetijstva tudi spremembo zakonodaje fitofarmacevtskih sredstev, subvencij in kmetijskih zemljiščih. Zavedajmo se zdravja! Dostopnost  do zdravstvenih storitev je zelo šibka, zato bi bilo potrebno več družinskih oz. podeželskih zdravnikov, kar bi omogočilo širše pokrivanje zdravstvene dejavnosti.

3. Z velikim veseljem sem se podala na pot k spremembam in razvijanju novih idej po boljši prihodnosti. Vključena sem v stranko, ki ima za sabo konkreten program in vizijo in zelo pomembno, za sabo zgodovino, ki priča o dolgoročnosti in tradiciji v slovenskem in evropskem prostoru. Za vrtnarja, ni dovolj da ima pred sabo sliko, kako bi naj vrt izgledal,ta vrtnar mora imeti pravo orodje in veliko znanja, da bo to delo vrhunsko opravil. Verjamem vase in vem, da imam v rokah načrt, program in vizijo razvoja Pomurja - to je moja dodana vrednost. 

4. Za družino, dom in domovino ter boljšo prihodnost! Učili so me starši, kjer je volja je pot, in tega se držim še danes. Verjamem v naše Prekmurje, ki ima ogromno potenciala na mnogih področjih, od turizma, kmetijstva, kulture, kulinarike in športa. Še nikoli nisem slišala, da bi kdo ne maral najlepše pokrajine, žitnice Slovenije. Čeprav so naše vasi, ki segajo od Goričkega do Mure na videz daleč, bodimo na volitvah ENOTNI in ZMAGAJMO SKUPAJ! 

 


Ksenija Flegar (SMC):

1. Kot članica sveta stranke sem sodelovala pri pisanju programa, kjer sem se še posebej angažirala na področju regionalnega razvoja in mladih. Moje prioritete so in bodo aktivne regije, t.i. »pametne  lokalne skupnosti«,  prodorno regionalno gospodarstvo ter aktivno vključevanje mladih v ustvarjalno družbo.

2. Konkretni projekti in pobude, ki sem jih že predlagala in bodo del ukrepov za človeka temeljnih, gospodarskih ter okoljsko- prostorskih politik:

- ugodni krediti za nakup ali obnovo starejših hiš na podeželju in prevzemanje kmetij za mlade z namenom oživljanja kmetij in kulturne dediščine,

- povezovanje kmetij na nivoju oskrbovalnih verig za lokalno prebivalstvo ter za mesta in večje koristnike

- zadružništvo na področju eko kmetij, eko prehrane, obrti in stanovanj

- razvoj eko turizma in doživljajskega turizma , s pomočjo razvojnih spodbud in učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev,

- javna dela za brezposelne mlade na podeželju z namenom oživljanja kmetij,

- lokalni »karierni centri« za razvoj inovativnih poslovnih idej,

- lokalna energetska samooskrba,

- povezovanje lokalnih poklicnih, srednjih in visokih šol ter obrtnikov in podjetnikov  za uvajanje mojstrskega programa, modelov praktičnega usposabljanja in podjetniškega usposabljanja.

3. Stranki Mira Cerarja sem se pridružila iz vrst civilno-družbenega gibanja, zato še posebej razumem kako zelo pomemben je odprt dialog politike s civilno družbo. Prepričana sem, da je najbolj dragocen prispevek, ki ga lahko kot ženska in kot politologinja doprinesem k regiji ta, da povežem vsakega od vas, ki si na kakršenkoli način že prizadevate za spremembe na bolje, da se mi pridružite v ustanavljanju lokalnih strokovnih svetov,  v katerih bomo inovativno pristopili k reševanju obstoječe problematike in uvajanju novih učinkovitejših politik.

4. Potrebno se je zazreti v prihodnost in premostiti razdvojenost, ki je preteklost Slovenije. Ne dopustimo,da se bodo politike, ki so tudi del vas, izvajale na način kot so se doslej, odločite se modro in prispevajte svoj glas Stranki Mira Cerarja. 

 

Jožef Horvat (NSi):

1. Slovenija nujno potrebuje pet reform, ki bodo pripeljale do gospodarskega preboja Slovenije in Pomurja in morajo biti zapisane v koalicijski pogodbi.

- Davčna reforma za nižjo obdavčitev dela in več investicij.

- Reforma trga dela za lažje zaposlovanje mladih in večjo fleksibilnost trga.

- Zdravstvena reforma za odpravo monopolov zavarovalnic, učinkovitejše naročanje in krajše čakalne vrste. Nedopustno je, da otroke vozimo na operacije v tujino.

- Reforma sodstva za vzpostavitev zaupanja v pravno državo.

- Pokojninska reforma za zaustavitev padanja pokojnin. Odkar je DeSUS v vladi, so realno padle za 10 %. 

2. Poenostavili bomo postopke in zmanjšali birokracijo, da bomo v Pomurje privabili več uspešnih zgodb, kot je Carthago v Odrancih, in da naše pivovarne ne bodo stale na avstrijski strani meje. S spodbujanjem sodelovanja družinskih kmetij bomo povečali delež lokalno pridelane in sezonske hrane v javnih zavodih in dvignili nivo samooskrbe.

Z uveljavitvijo načel odgovornosti za osebe na ministrstvih in agencijah bomo pospešili črpanje evropskih sredstev, tudi za izkoriščanje turističnih in geotermalnih potencialov regije. Tako kot od začetka projekta bom tudi v prihodnje bdel nad doslednim in rednim financiranjem projekta Vodooskrba Pomurja. 

3. Tudi politični nasprotniki mi pravijo, da je z mano enostavno vzpostaviti dialog, da nisem konflikten in v razpravah držim visok nivo politične kulture. Doslej se je tak način delal obrestoval, npr. pri organizaciji prvega sestanka pri ministru za gospodarstvo za investicijo podjetja Carthago v Odrancih, kjer je danes približno 450 zaposlenih. Na tak način želim delati tudi v prihodnje. 

4. Ker ima nova Slovenija - krščanski demokrati po ocenah strokovnjakov in strokovnih časopisov najboljši program, še posebej v delu, ki se nanaša na zagon gospodarstva in ustvarjanja novih delovnih mest. Ker v NSi ni tajkunov, gospodarskih kriminalcev in kriminalcev, preoblečenih v bankirje. Ker delamo pošteno, trdo in srčno za vse državljanke in državljane.

  Komentarji

  1. gost
   10.07.2014 ob 8:28 V365 gost

   Nisem strankarski človek vendar je Jasmina Opec še brez masla na grbi. In ja dobi moj glas saj je nekaj že pokazala v DZ.

   107 222 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  2. Za komentiranje se morate prijaviti!
  3. smrt
   10.07.2014 ob 8:47 smrt

   Kak so vsi kandidati in stranke naidnouk pripravleni zaposliti po 60 gezero lidij .Vsa lejta so pa samo strmeli pa brezi brige slöjžili .Ge do zaposlovali tovarnaj ge še samo stojijjo zidovje ovo pa vse pokradnjeno in odpelano .Nišče ne bi smel iti na volijtve .Nej so še lidje siti njihovij lažij ?

   80 65 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  4. Za komentiranje se morate prijaviti!
  5. miroslaw
   10.07.2014 ob 10:16 miroslaw

   Kje pa so pirati? Rolando Benjamin Vaz Ferreira je namreč prekmurec!

   10 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  6. Za komentiranje se morate prijaviti!
  7. Štefan Sobočan
   13.07.2014 ob 9:29 Štefan Sobočan

   MAR NI DANES VOLILNI MOLK?

   0 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  8. Za komentiranje se morate prijaviti!

  !Za komentiranje se morate prijaviti

  info_outline

  Opozorilo

  Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.

  Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.

  Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.