https://www.minicom.si/
https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
http://ris-dr.si/go/563/1063/CENTER_ZA_DRUZINE_MURSKA_SOBOTA

POLITIKA

Prioriteta Socialnih demokratov: Ohranitev obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest

11.07.2014 ob 13:00  

Pomurje se v zadnjih letih sooča predvsem s pomanjkanjem delovnih mest. Stečaji nekaterih družb, so na cesto porinili številne, ki so se pridružili zlasti mladim, ki v tem delu Slovenije ne dobijo priložnosti in se s trebuhom za kruhom odpravljajo povečini v Ljubljano ali čez mejo v sosednjo Avstrijo.

Zato je bilo seveda v tem predvolilnem času zanimivo poslušati predstavnike strank in njihove obljube ter rešitve, ki bi naj v prihodnje zagotovile Sloveniji boljšo prihodnost. Ob tem ne gre spregledati programskih zavez Socialnih demokratov, stranke, ki jo na tokratne predčasne parlamentarne volitve vodi človek iz naših krajev, mag. Dejan Židan.

Židana v stranki opisujejo kot preizkušenega operativca, učinkovitega ministra in uspešnega gospodarstvenika, ki raje manj obljublja, pa zato več naredi. Zato tudi slogan kampanje »Dejanja«.

Bolj kot sam opis predsedujočega stranki, je z vidika realnih potreb te države, pomembno, kar slednji in stranka postavlja kot ključen cilj njihovega programa: ohranitev obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest.

In kakšne so poglavitne rešitve, ki jih za realizacijo tega cilja ponujajo Socialni demokrati? Zapisali so, da je treba najprej zagotoviti ustrezno stabilnost, okrepiti zaupanje in optimizem v družbi. Zato zagovarjajo vzpostavitev predvidljivega davčnega okolja brez dvigovanja in uvajanja novih davkov. Nadalje zagovarjajo poteze za pospešeno gospodarsko rast, med katerimi je na prvem mestu zlom kreditnega krča, kar nameravajo storiti preko dveh ukrepov. Z vzpostavitvijo javne garancijske sheme, ki bi naj predstavljala pomoč pri zagonu kreditiranja obratnih sredstev in investicij gospodarskih družb, pri čemer bodo imela posebno prednost podjetja z razvojno – raziskovalnim in izvoznim potencialom ter ustanovitev t. i. sklada za ideje. Gre za novost, cilj sklada pa bo omogočiti spodbude odličnosti v podjetništvu in podpreti inovativne ideje ljudi, ki po mnenju stranke predstavljajo ključen potencial in primerjalno prednost Slovenije v globaliziranem svetu.

Gre za sklad, ki bo start-up podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem omogočal dostop do finančnih virov za njihovo inovativno in podjetniško dejavnost ter združeval več finančnih virov: nacionalni investicijski denar, evropska kohezijska sredstva, finančne instrumente Evropske investicijske banke in sredstva od privatizacije. In kar je še zlasti pomembno, sklad naj bi deloval po načelu »vse na enem mestu«, kar bi pomenilo administrativno in procesno razbremenitev, da bi se ti lahko v celoti posvetili svojim podjetjem in ne zapletenim birokratskim postopkom.

Stranka in njen predsedujoči, mag. Židan, ima tudi precej jasno in trdno stališče do prodaje gospodarskih družb v državnih lasti. Privatizaciji nasprotujejo in jo dopuščajo zgolj v primerih, ko bodo dana jasna zagotovila po ohranjanju delovnih mest. Kot opozarjajo, je bilo v preteklosti vse preveč primerov netransparentnih postopkov prodaje, ki so se končali z izgubo delovnih mest in izčrpavanjem podjetij.

Rešitve, opredeljene v gospodarskem delu programa, v ospredje torej postavljajo ljudi, delavce in njihove pravice. A če je pravica do dela temeljna človekova pravica in naloga države, da ustvarja pogoje, v katerih lahko posamezniki to pravico uresničujejo in poskrbijo za dostojno lastno življenje ter življenje družin, so v državi še številna druga področja, ki zahtevajo posebej pozorno obravnavo.

In kaj o tem pravijo Socialni demokrati? Pravijo, da je lahko dobro gospodarstvo s kakovostnimi delovnimi mesti le rezultat kakovostnega javnega izobraževalnega in zdravstvenega sistema, ki zagotavljata enake možnosti vsem, učinkovite socialne države, ki pomaga v stiski, delujočega pravnega sistema, ki ščiti pravice in kaznuje kriminal ter korupcijo, trajnostnega razvoja za zaščito naravnih virov in zdravega okolja ter prepoznavne vloge Slovenije v svetu, da nas bodo poznali kot atraktivno destinacijo za nove naložbe in počitnice.

Za konec smo preverili še, kaj pravijo o zdravstvu. Tudi tu nasprotujejo kakršnim koli poskusom privatizacije javnega zdravstva, zavzemajo pa se za čim prejšnjo reformo obstoječega sistema. Pri tem kot enega ključnih ukrepov navajajo ukinitev dopolnilnega zavarovanja in uvedbo obvezne zdravstvene dajatve, namenjene zdravstvu ter ljudem in ne zavarovalnicam.

Vse se začne in konča pri finančnem okviru za realizacijo teh obljub. Po pregledu programa, ki poleg zgoraj opisanih rešitev, zagovarja tudi zaščito minimalne plače, neposeganje v pokojnine, obuditev velikih infrastrukturnih projektov itd., lahko zaključimo, da stranka zagotavljanje zadostnih finančnih virov za, kot pravijo »uresničitev vseh danih potencialov«, vidi v ustvarjanju višje dodane vrednosti, novih delovnih mestih in povečanih prilivih v državno blagajno in ne krčenju obsega že pridobljenih pravic.

 

PR vsebina

    Fotogalerija