https://www.saubermacher-komunala.si/
https://www.facebook.com/SR%C5%A0A-parketarstvo-in-trgovina-482767995154662/
http://www.gtz.si/
http://www.m-energetika.si/index.php/o-podjetju/osnovni-podatki
https://www.pomurec.com/vsebina/50328/Za_praznike_se_zahvalite_na_Pomurec_com
https://www.puconci.si/
https://www.obcina-kuzma.si/
http://www.tisina.si/
https://www.facebook.com/Cvetli%C4%8Darna-Andreja-380603335338336/
https://www.gornji-petrovci.si/

LOKALNO

Sekolovnikova pravdo na prvi stopnji izgubila

14.05.2015 ob 11:00  

Jožica Sekolovnik, nekdanja direktorica Raziskovalnega - izobraževalnega središča (RIS) Dvorec Rakičan v Rakičanu, je izgubila pravdo na delovnem sodišču v Murski Soboti. Zoper odločitev sodišča se je že pritožila.

Tožbo, v kateri je Jožica Sekolovnik bivšemu delodajalcu očitala, da ji je pogodbo o zaposlitvi odpovedal nezakonito ter zahtevala vrnitev na delovno mesto in plačilo denarnega zneska v višini dobrih devet tisoč evrov, je Delovno sodišče v Murski Soboti, po izvedbi vseh dokazov, zavrnilo.

Po tistem, ko je mag. Robert Celec s 12.4.2013 prevzel vodenje Raziskovalno – izobraževalnega središča Dvorec Rakičan, je v okviru nove Sistematizacije delovnih mest Jožici Sekolovnik ponudil izbiro med delovnim mestom organizator izobraževanj ali poslovni sekretar, ki sta bili primerni njeni strokovni izobrazbi. Sama se je odločila za delovno mesto poslovnega sekretarja in ponujeno vlogo o zaposlitvi za nedoločen čas 30. maja 2013 tudi podpisala. Pogodba je vsebovala trimesečno poskusno delo, ki pa ga Sekolovnikova ni uspešno opravila, zaradi česar je 23. aprila 2014 prejela redno odpoved. V vmesnem obdobju je bila odsotna zaradi bolniškega staleža, tako da je svoje delo opravljala le 30. in 31. maja 2013 , ter 22. in 23. aprila 2014.

Pogodbe ni podrobno prebrala

Sekolovnikova je na sodišču trdila, da v takratnem opisu dela poslovne sekretarke v Pravilniku ni bilo zahteve po poskusnem delu in korespondenci v angleškem in nemškem jeziku, ter da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi posledica šikaniranja nje, kot starejše delavke. Po njenem mnenju za poskusno delo ni bilo razloga, ker je bila skoraj osem let direktorica RIS Dvorec Rakičan.

Robert Celec je ob tem povedal, da kot novi direktor v praksi ni bil seznanjen z njenimi sposobnostmi in se je tako v skladu s Pravilnikom odločil za poskusno delo, kar je bilo navedeno tudi v pogodbi o zaposlitvi z dne 30.5.2013, ki jo je podpisala. Jožica Sekolovnik je imela možnost pregledati ponujeno pogodbo (eno je celo zavrnila) od začetka maja 2013, prav tako pa je bila pogodba o zaposlitvi posredovana njenemu pooblaščencu, zato je bila z vsebino seznanjena. Je pa iz njene izjave na sodišču razvidno, da ponujene pogodbe dejansko ni prebrala do konca, posebej ne člena 17 o poskusnem delu.

Ni opravila poskusnega dela

Glede pisnega in govornega izražanja v nemškem in angleškem jeziku pa je Komisija, ki je ocenjevala poskusno delo, ugotovila, da po usmerjanju, opazovanju in ocenjevanju pri opravljanju konkretnih delovnih nalog Sekolovnikova v praksi ne izkazuje sposobnosti, saj prevoda dopisa iz slovenščine v nemščino ni opravila, prevod v angleščino pa je opravila s pomočjo računalniškega programa, kar je na sodišču potrdila tudi sama. Po navedbah sodišča so neizdelava prevodov oziroma zelo slabo opravljeni prevodi, prav gotovo utemeljen razlog za oceno, da omenjena poskusnega dela ni uspešno opravila. Kvalitetno opravljeni prevodi so namreč, glede na dejavnost, ki ga opravlja RIS Dvorec Rakičan, ena izmed bistvenih značilnosti delovnega mesta, ki ga je opravljala Sekolovnikova in pri tem ni šlo za neutemeljena pričakovanja delodajalca. Pa tudi iz dopisa inšpektorja za delo je izhajalo, da ni bilo ugotovljenih kršitev v postopku odpovedi Jožici Sekolovnik.

Sodnik Bojan Žunič, je zaslišal tudi deset prič, med njimi nekdanjega murskoboškega župana Antona Štihca in predsednika soboške SDS Karla Šoša. Slednji je povedal, da je sam dejansko sodeloval na političnih pogovorih s tedanjim županom Mestne občine Murska Sobota Štihecem in da je prišlo do dogovora, da bo po prihodu novega direktorja, mag. Roberta Celeca, ki je bil takrat še član stranke SDS in mestni svetnik, Sekolovnikova ostala na delu v Dvorcu Rakičan in sicer kot računovodkinja. Anton Štihec, sicer župan Mestne občine Murska Sobota v prejšnjem mandatu, je prav tako izpovedal, da mu je bila znana obljuba, da Sekolovnikova po razrešitvi z direktorskega mesta ne bo izgubila dela in da je kot župan dal soglasje k zaposlitvi na delovno mesto poslovne sekretarke.

V zvezi z navedbami Sekolovnikove glede mobinga, pa je sodišče ugotovilo, da ravnanje direktorja, to je dajanje navodil in pripomb v zvezi z delom zaposlene, ne pomeni kršitev prepovedi diskriminacije.

Sekolovnikova vztraja naprej

Kot je po prejeti sodbi izjavila za časopisno hišo Večer, se je zoper njo že pritožila na višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. "Žal mi je, da je sodišče v sodnem sporu na prvi stopnji ugodilo mojemu nekdanjemu delodajalcu in ne meni. Pritožila sem se na višje sodišče zato, ker vztrajam pri argumentih, ki sem jih podala v tožbi." Sekolovnikova je prepričana, da bi se moralo sodišče med tehtanjem dokazov postaviti na stran šibkega, po njenem mnenju torej na njeno stran, pri tem pa pozablja, da sodišče ne odloča na podlagi tega, kdo je šibek, ampak na podlagi prava.

 

 

 

 

 

 

 

    Fotogalerija