https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/go/555/1834/OTVORITEV_SOBE_POBEGA_V_DVORCU_RAKICAN
http://www.zniders.com/

KULTURA

FOTO: Na Cankovi so predstavili zbornik Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci

Cankova, 08.02.2017 ob 7:10  

Občina Cankova je v sodelovanju z Osnovno šolo Cankova povabila na slovesnost ob Slovenskem kulturnem prazniku. Kot uvod v prireditev so pripravili predstavitev izdanega zbornika Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci.

Knjiga je posvečena Avgustu Pavlu, predstavil pa jo je urednik Marko Jesenšek, ter nekateri prisotni avtorji: Marija Kozar-Mukič, Dušan Mukič, Franc Just, Marjan Šiftar, Zinka Zorko, Suzanne Weitlaner, Ernest Ebenšpanger, Franc Küzmič. Ob začetku predstavitve pa je zbrane najprej pozdravil župan občine Cankova Drago Vogrinčič, ki se je zahvalil vsem, ki so za občino Cankova s tem zbornikom v zadnjih letih veliko naredili. Poleg zgoraj omenjenih je to še Univerza v Mariboru, Ministrstvo za kulturo, ter številni drugi, je povedal Vogrinčič.

Leto 2016 je bilo v znamenju prvega prekmurskega znanstvenika, pomembnega jezikoslovca in slovenskega pesnika, pisatelja, etnologa ter muzeologa Avgusta Pavla – obhajali so stotridesetletnico njegovega rojstva (28. avgust 1886, Cankova) in se spomnili sedemdesetletnice njegove smrti (2. januar 1946, Sombotel). V monografiji objavlja svoje raziskave petnajst poznavalcev Pavlovega življenja in dela iz Slovenije, Madžarske in Avstrije, med njimi tudi njegova hčerka Judita Pavel. Monografija obsega 230 strani in je izšla v nakladi 400 izvodov. Vsebuje 4 pozdravne besede, tudi župana Cankove Draga Vogrinčiča.

Marko Jesenšek je ob predstavitvi dejal, da je morda za marsikoga nenavadno, da si razprave sledijo po vsebini, in sicer najprej dve razpravi, ki sta vezani na zasebno življenje Avgusta Pavla, nato sledi najdaljši sklop razprav o jezikoslovju Pavla, nato sklop o literarnem delu Pavla in na koncu sklop o družbeno-kulturni tematiki.

V nadaljevanju so Jesenšek in avtorji na kratko predstavili svoje razprave. Tako  knjiga vsebuje podatke o bibliotekarski zapuščini Pavla, ki se nahaja v različnih knjižnicah in muzejih. Kot zanimivost pri jezikoslovju so izpostavili, da se pri glasoslovju in oblikoslovju takrat in danes ni spremenilo veliko, so pa besede tiste, ki so se spremenile. Obravnavalo se je jezik ne samo Cankove, ampak celotnega Prekmurja, prav tako Pavlov odnos do prekmurščine v začetku 20. stoletja. Izpostavili so negativen odnos Pavla do tujk, ki jih je imenoval »barbarizem«. Veliko smernic je opaznih s sodobnim slovenskim pravopisom, kajti današnje »krajšave« je Pavel imenoval »kratice«. Prav tako je pravopis Pavla izrazito vezan na prekmursko govorno področje. Obravnavanih je tudi veliko pisem vezanih na glasoslovje, doktorat, iskanje službe Pavla, in tudi na njegovo zasebno življenje. Dodali so, da prekmurščina načeloma ima pozitivno konotacijo, ki je vezana predvsem na kulinariko in neokrnjeno naravo. Žal pa se v prostoru med Muro in Rabo malo uporablja. Seveda je v knjigo vključen tudi referat o tem, kako je Pavel ustvarjal v prekmurščini, o tem kako so ga sprejeli na Madžarskem in o prevajalskih delih Pavla iz južno slovanske literature.

Sklop o družbeno-kulturni tematiki pa vsebuje razpravo Antona Vratuše o tem, kako so se odprla vrata za Pavla v celotnem panonskem prostoru in kako je Pavel pripomogel k temu, da so se napetosti v tem prostoru pomirile. Vključuje pa tudi pojasnila o tem, kako je ustvaril ugodne pogoje za razvoj slovenskega jezika v radgonskem prostoru. Njegovo delo v širšem pomenu nadaljuje Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko.

Jezikovna in etnična meja je določena s stopnjo jezikovne nadutosti večinskega naroda, ki se noče zavedati, da so pravice velikih omejene s pravicami malih, oziroma da sta svoboda in posluh za majhne tudi svoboda velikih, ki so toliko veliki, kolikor posluha imajo za majhne (pa četudi gre samo za Glasoslovje slovenskega narečja Cankove). »In prav Pavel nam je pri preseganju teh meja v svojih znanstvenih delih dal lekcijo, ki je nismo v celoti razumeli niti dojeli. Naša družba potrebuje znamenite, pomembne Slovence – eden izmed njih je bil gotovo Avgust Pavel, zato je prav, da se njegovo delo celostno ovrednoti in predstavi strokovni in širši javnosti,« so zaključili ob predstavitvi zbornika.

Več fotografij v spodnji galeriji...

    Fotogalerija