https://www.pomurec.com/vsebina/50328/Za_praznike_se_zahvalite_na_Pomurec_com
https://www.ris-dr.si/go/555/1834/OTVORITEV_SOBE_POBEGA_V_DVORCU_RAKICAN
http://www.zniders.com/

POLITIKA

Jure Lang: »Čas je za novo generacijo«

01.06.2018 ob 6:01  

Jure Lang, kandidat za poslanca pri Listi Marjana Šarca, je predstavnik aktivne mlade generacije, ki je politično nezaznamovana. Lang, sicer univ.dipl. ekonomist v fazi zaključevanja magisterija, je svojo zgodnjo podjetniško pot pričel v IT sektorju, kjer je spoznal pozitivne in negativne lastnosti dela malih podjetnikov, ki sestavljajo ključen del slovenskega gospodarstva.

Pomurje še vedno zaostaja

Ekonomski razvoj Prekmurja, kljub vsesplošni gospodarski konjunkturi, še vedno zaostaja za slovenskim povprečjem, kar kaže na stalno prisoten problem centralizacije. Čeprav so bili sprejeti ukrepi korak v pravo smer, jim zaradi pomanjkanja ambicioznosti ni uspelo premostiti gospodarsko razvojne razlike med Pomurjem in ostalo Slovenijo.

Zaradi pomanjkanja učinkovitega in transparentnega vodenja, so bila državna in evropska sredstva namenjena razvoju Pomurja, mnogokrat porabljena neracionalno, t.j. za projekte, ki ne rešujejo poglavitnih problemov lokalne družbe. Večji doprinos k izboljšanju ekonomskih kazalcev Pomurja, kot tudi zvišanju življenjskega standarda lahko naredijo le konkretni ukrepi z dolgoročno vizijo, neobremenjeni z ortodoksnimi fiskalnimi smernicami ter političnimi nazori.

Več dela z višjo dodano vrednostjo

Eden takih je poskusna uvedba UTD. Ta bo finančno razbremenil mlajše generacije ter jim dal vzpodbudo pri večji neodvisnosti in podjetniškem udejstvovanju. Starejši populaciji pa bo, kot dodaten vir prihodka, omogočal dostojno življenje in posredno vzpodbudil večjo potrošnjo. Pomursko gospodarstvo je zaradi prevlade industrijskih in storitvenih dejavnosti z nizko dodano vrednostjo, ranljivo na pritiske globalizacije in avtomatizacije, zato je po mojem mnenju primeren kandidat za uvedbo pilotnega projekta UTD.

Za dosego večje blaginje Pomurcev se je potrebno lotiti tudi problema nizkih plač, ki zaostajajo skoraj 300 EUR za slovenskim povprečjem. Ker smo po dodani vrednosti na delavca na zadnjem mestu, je potrebna vzpodbuda preusmeritve gospodarstva v produktivnejše dejavnosti ter privabljanje tehnoloških podjetij in visoko izobraženega kadra, s subvencioniranjem nepremičnin in ureditivijo prometne infrastrukture. Skladno s takimi ukrepi je potrebno nadaljevati politiko spodbujanja vlaganj v raziskave in razvoj v tradicionalnih sektorjih ter tako doseči tehnološki preboj tudi na področju agroživilstva, predelovalne industrije in ostalih ključnih segmentov lokalnega gospodarstva.

Zaustavitev bega možganov

Kot večina pomurskih vrstnikov, sem se tudi sam soočil s pomanjkanjem visokošolskih institucij v lokalnem okolju. Ta primanjkljaj, skupaj s trenutno neperspektivnostjo regije, največ prispeva k begu možganov in z 19%, tudi najnižjim deležom terciarno izobraženega prebivalstva v Sloveniji. Rešitev tega problema vidim v izvedbi dodatnih visokošolskih programov, ki temeljijo na deficitarnih poklicih z višjo dodano vrednostjo. Hkrati pa je potrebno mlajše generacije vzgajati v podjetniškem duhu, da si priložnosti in službe ustvarijo sami, politika in gospodarstvo pa morata biti pri tem vzpodbuda in ne velika birokratska prepreka.

Trenutno neugodnim demografskim kazalnikom pa je potrebno prilagajanje na več ravneh, Pomurje tudi močno negativno izstopa v stopnji hospitalizacije, kar še dodatno izpostavlja potrebo po dodatnem kadru v medicini, začenši s primarnim zdravstvom. Probleme starajočega prebivalstva bo možno rešiti le z večjim medgeneracijskim sodelovanjem in ureditvijo uporabnikom bolj prijaznih in ekonomsko ugodnejših načinov oskrbe na domu ali oblikovanju prilagojenih naselij. V sklopu preventive in izboljšanja splošnega zdravja prebivalstva, pa je potrebno že od predšolske vzgoje naprej dati več poudarka športnim aktivnostim in vitalnemu načinu življenja.

Čas je, da se politika neha ukvarjati s problemi preteklosti in se ozre v rezultate prihodnosti. Čas je za novo generacijo.

Foto: osebni arhiv Jure Lang

 

PR

    Fotogalerija