https://www.saubermacher-komunala.si/
https://www.facebook.com/SR%C5%A0A-parketarstvo-in-trgovina-482767995154662/
http://www.gtz.si/
http://www.m-energetika.si/index.php/o-podjetju/osnovni-podatki
https://www.pomurec.com/vsebina/50328/Za_praznike_se_zahvalite_na_Pomurec_com
https://www.obcina-kuzma.si/
http://www.tisina.si/
https://www.puconci.si/
https://www.gornji-petrovci.si/
https://www.facebook.com/Cvetli%C4%8Darna-Andreja-380603335338336/

TOP 10

10 duhovnikov, ki je spremenilo svet

5.10.2012  

Vpliv katoliške cerkve na zgodovino je znan, to tudi ni presenetljivo, saj so njeni člani (posvečeni verniki) bistveno vplivali na svet, v katerem živimo. Ne samo iz vidika teologije, ampak tudi znanosti in filozofije. Ta seznam nam daje vpogled v življenja 10 duhovnikov, ki so izvedli velika odkritja ali kako drugače spremenili način razmišljanja, življenja in verovanja ljudi po svetu.

10. Sveti Jerome
      C 347 – 30. September 420
Vernik ali ne, nihče ne more zanikati vpliva Svetega pisma v zahodnem svetu. St Jerome je zaslužen, da je kot prvi opravil prevod celotnega Svetega pisma v ljudski jezik tistega časa (latinski). S tem je omogočil tudi povprečnim ljudem, da so lahko prebirali Sveto pismo, brez da so se morali naučiti grškega ali hebrejskega jezika. V tistem času je bila seveda večina ljudi »civiliziranega« sveta del rimskega cesarstva, kjer je bil »uraden« jezik latinski. Latinščina, ki jo je uporabil St Jerome pri prevodu Svetega pisma je bila jezik navadnih ljudi in ne »uradna« latinščina. Vpliv njegovega prevoda je tako velik, da je to še vedno edini uradni prevod Svetega pisma Rimskokatoliške cerkve - brez drugega prevoda ali različice, ki bi mu bila enaka. St Jerome je bil zagotovo potrpežljiv možak, saj je porabil za prevod Svetega pisma (prevajal je iz starih izvodov Stare zaveze in grških in latinskih zapisov Nove zaveze, ki danes ne obstajajo več) več kot 40 let.
9. Sveti Pavel
   C 5 – C 67
Od vseh apostolov, lahko Sv. Pavlu namenimo morda največ zaslug za »pokristjanjevanje« Zahoda. Verjetno je bila zato zaslužna njegova »zmaga« v sporu s Sv. Petrom o tem, ali naj se zahteva pri konverziji ohranjanje starodavnih židovskih praks, ki so krščansko življenje tako naredile bolj privlačne za državljane rimskega cesarstva in drugod. Če ne bi bilo njegove izjave, da obrezovanje (med drugimi praksami) ni potrebno za konverzijo, potem se »cerkev« verjetno ne bi  razširila s s takšno hitrostjo, kot se je to zgodilo v pričetku. Poleg tega pa so pisanja svetega Pavla, o vedenju poročenih parov in strukturi družine še danes vplivna za marsikoga (čeprav ne več toliko, kot je to bilo do leta 1960).
8. Pater Gregor Mendel
    20. julij, 1822 – 6. januar, 1884
Delo patra Mendela na področju genetike je že imelo ogromen vpliv na svet - je pa verjetno res, da še ni bil v celoti realiziran. S potencialom za gensko spremenjene živali (vključno z ljudmi) v prihodnosti, bi bilo morda nekoč mogoče dejati, da je Mendel oče super človeka. Tako velik je bil njegov prispevek k genetiki, Mendel je seveda,priznan kot oče omenjene znanosti. Čeprav pomen dela Mendela, ni bil priznan do preloma 20. stoletja, je neodvisno odkritje teh zakonov oblikovala temelje moderne znanosti genetike.
7. Blaženi papež Urban II
  1042 – 29. julij 1099
Blaženi papež Urban II je sprožil prvo križarsko vojno, katere namen je bil prevzeti nadzor nad Sveto deželo od Turkov Seldžukov. To je bila prva od sedmih pomembnih križarskih vojn, ki so vplivale na srednjeveško zgodovino. Učinek teh križarskih vojn je še danes mogoče čutiti v nemirih na Bližnjem vzhodu. Poleg tega, je Urban reformiral vodstvo katoliške cerkve, saj jo je postavil v mimikrijo kraljevega sodišča; ta struktura velja še danes in še naprej vpliva na vsakdanje življenje mnogih katolikov, kakor tudi postavlja »Cerkev« med pomembne »igralce« v mednarodni politiki . Njegov vpliv v svetu je dovolj pomemben, da so pričeli postopke za njegovo razglasitev za svetnika, kar se je zgodilo leta 1881, ko ga je papež Leon XIII, razglasil za »blaženega«.
6. Sveti Albert Veliki
   1193/1206 – 15. november, 1280
Sveti Albert Veliki je bil tako vpliven v filozofiji in znanosti v srednjem veku, da je bil imenovan za enega od 33 "zdravnikov" Cerkve. Bil je prvi človek, ki je komentiral vsa izdana dela Aristotela in tako postavil dela grških filozofov na »pregled«. Brez njegovih komentarjev in vpliva na svoje učence, bi bila moderna filozofija popolnoma drugačna, kot pa je danes. Lahko bi celo rekli, da razsvetljenstva sploh ne bi bilo. Z logiko in opazovanjem, je Sveti Albert napisal poglobljena dela o tako različnih vprašanjih kot so: logika, teologija, botanika, geografija, astronomija, astrologija, mineralogija, kemija, zoologija, fiziologija, frenologija in še več. On je morda največji mislec in najbolj vplivnih učenjak v srednjega veka.
5.  Papež Gregor XIII
     7. januar, 1502 – 10. April, 1585
Vsakdo izmed vas, ki prebira tale seznam, je vsaki dan pod vplivom papeža Gregorja XIII. Njegov je koledar, ki ga uporabljamo od dne 24. februarja 1582, ko je papež Gregor XIII, izdal svojo papeško bulo "Inter gravissimas", ki navaja, da je dan po četrtku, 4. oktobra 1582, ne petek 5. oktobra, ampak petek 15. oktobra, 1582. Razlog za njegovo reformo koledarja je, da je Julijanski koledar (ki je bil v uporabi od rimskih časov), imel predolga leta, kot so v resnici. Julijanski koledar je imel za 1 leto - 365 dni, 6 ur, kar je za 11 minut preveč. Po sprejetju »Gregorijanskega« koledarja so bili nekateri ljudje zaskrbljeni, saj so se bali, da bi to pomenilo izgubo 7 plačanih dni v letu, ampak na koncu je postal koledar standard v Evropi in večjem delu sveta. Poleg te velike spremembe, je papež Gregor XIII vplival tudi na razvoj znanosti in umetnosti skozi papeške subvencije in podporo.
4 Nikolaj Kopernik
   19. februar, 1473 – 24. maj 1543
Obstaja dvom, ali je Kopernik sčasoma postal duhovnik, kot obstajajo dokazi, da je opravljal samo manjše naloge (prva faza duhovništva). Ali pa da je bil glede na svojo slavo, kasneje v življenju postavljen za duhovnika. Kopernik je prvi predlagal idejo, da Zemlja ni središče vesolja, ampak da se (skupaj z drugimi nebesnimi telesi) vrti okoli Sonca. Ta teorija je držala vse do leta 1920, ko je bilo prvič dokazano, da je temu dejansko ni tako in da tudi Sonce ni središče vesolja. S Kopernikom se je pričela tako imenovana »Kopernikova revolucija«, ki se je nanašala na »paradigmatski odmik od ptolemajske modela »Nebes«, ki postulira Zemljo kot središče vesolja, proti heliocentričnemu modelu S Soncem v sredini našega sončnega sistema. To je bila ena od izhodiščnih točk znanstvene revolucije 16. stoletja.
3   Sveti Tomaž Akvinski
     1225 – 7. marec, 1274
Sveti Tomaž Akvinski je bil preprost menih, ki je kljuboval svoji bogati družini, z vstopom v Dominikanski red v 13. stoletju. Zelo preprost in miren mož se je tako visoko dvignil na področju filozofije in teologije, da njegovo ime ne bo nikoli pozabljeno. Njegov vpliv je bil tako velik, da se je spremenil potek filozofskega razmišljenja v celoti - na koncu je utirala pot sodobnih filozofov v obdobju razsvetljenstva. Akvinski filozofija je vplivala na veliko naravoslovnih študij, tudi v medicini – in s tem vpliva na vsakdanje življenje večine Evropejcev. Njegov vpliv je čutiti tudi v krogih katoliške duhovščine, saj je njegovo delo na področju teologije (Summa Theologica) še vedno podlaga za večino študij duhovništva - oblikovanje mišljenja drugih bodočih duhovnikov, ki bi in bodo vplivali na svet znanosti. Eden takih je bil duhovnik, ki je močno vplival na sodobno znanost v enem od najbolj ključnih trenutkov zgodovine, to je bil Georges Lemaître.
2  »Presvetli« Georges Lemaitre
     17. julij, 1894 – 20. junij, 1966
»Oče« teorije velikega poka, »presvetli« Lemaitre, je bil prvi človek, ki je predlagal koncept o širjenju vesolja. Njegove študije na področju astronomije in fizike so ga tudi vodile do  tega kar danes imenujemo »Hubblov zakon« in »Hubblova konstanta«. Lemaitre je imenoval svojo teorijo velikega poka "hipoteza prvotnega atoma". Ni treba iti v podrobnosti v zvezi z vplivom tega duhovnika v svetu - z nekaj izjemami, skoraj vsi znanstveniki na tem področju, so verjeli ali pa verjamejo v njegovo teorijo. Lemaitre je bil tudi eden prvih znanstvenikov, ki je uvedel uporabo računalnikov za astronomske raziskave, prav tako pa je pomagal razviti hiter Fourierov algoritem.
1   Sveti Ignacij iz Loyole
     1491 – 31. julij, 1556
Svetemu Ignaciju, pripada častno prvo mesto tega seznama, saj je bil ustanovitelj jezuitov. Od časa ustanovitve jezuitov, kot učiteljev-duhovnikov, jim je potrebno priznati zasluge za
»enotno najbolj pomemben prispevek k eksperimentalni fiziki 17. stoletja«. Prav tako so pomembno prispevali k razvoju nihajne ure, pantografa, barometra, kar se odraža v odkritju teleskopa in mikroskopa, in znanstvenih področij, kot so magnetizem, optika in elektrika. Pred vsemi, so z opazovanjem, ugotovili npr. barvne pasove na površini Jupitra, meglico Andromede in Saturnove prstane. Objavili so teorijo o krvnem obtoku, teoretično možnost letenja, odvisnost plime glede na luno in opisali valovanje svetlobe. Polek tega je njihov prispevek k preučevanju potresov, seizmologijo označil kot »jezuitsko znanost«. Sveti Ignacij je red ustanovil predvsem za pedagoško in misijonarsko delo, kar red ohranja še danes.

10. Sveti Jerome      C 347 – 30. September 420Vernik ali ne, nihče ne more zanikati vpliva Svetega pisma v zahodnem svetu. Sv. Jerome je zaslužen, da je kot prvi opravil prevod celotnega Svetega pisma v ljudski jezik tistega časa (latinski). S tem je omogočil tudi povprečnim ljudem, da so lahko prebirali Sveto pismo, brez da so se morali naučiti grškega ali hebrejskega jezika. V tistem času je bila seveda večina ljudi »civiliziranega« sveta del rimskega cesarstva, kjer je bil »uraden« jezik latinski. Latinščina, ki jo je uporabil Sv. Jerome pri prevodu Svetega pisma je bila jezik navadnih ljudi in ne »uradna« latinščina. Vpliv njegovega prevoda je tako velik, da je to še vedno edini uradni prevod Svetega pisma Rimskokatoliške cerkve - brez drugega prevoda ali različice, ki bi mu bila enaka. Sv. Jerome je bil zagotovo potrpežljiv možak, saj je porabil za prevod Svetega pisma (prevajal je iz starih izvodov Stare zaveze in grških in latinskih zapisov Nove zaveze, ki danes ne obstajajo več) več kot 40 let.

9. Sveti Pavel   C 5 – C 67Od vseh apostolov, lahko Sv. Pavlu namenimo morda največ zaslug za »pokristjanjevanje« Zahoda. Verjetno je bila zato zaslužna njegova »zmaga« v sporu s Sv. Petrom o tem, ali naj se zahteva pri konverziji ohranjanje starodavnih židovskih praks, ki so krščansko življenje tako naredile bolj privlačne za državljane rimskega cesarstva in drugod. Če ne bi bilo njegove izjave, da obrezovanje (med drugimi praksami) ni potrebno za konverzijo, potem se »cerkev« verjetno ne bi razširila s takšno hitrostjo, kot se je to zgodilo v pričetku. Poleg tega pa so pisanja svetega Pavla, o vedenju poročenih parov in strukturi družine še danes vplivna za marsikoga (čeprav ne več toliko, kot je to bilo do leta 1960).


8. Pater Gregor Mendel    20. julij, 1822 – 6. januar, 1884Delo patra Mendela na področju genetike je že imelo ogromen vpliv na svet - je pa verjetno res, da še ni bil v celoti realiziran. S potencialom za gensko spremenjene živali (vključno z ljudmi) v prihodnosti, bi bilo morda nekoč mogoče dejati, da je Mendel oče super človeka. Tako velik je bil njegov prispevek k genetiki, Mendel je seveda,priznan kot oče omenjene znanosti. Čeprav pomen dela Mendela, ni bil priznan do preloma 20. stoletja, je neodvisno odkritje teh zakonov oblikovala temelje moderne znanosti genetike.

7. Blaženi papež Urban II  1042 – 29. julij 1099

Blaženi papež Urban II je sprožil prvo križarsko vojno, katere namen je bil prevzeti nadzor nad Sveto deželo od Turkov Seldžukov. To je bila prva od sedmih pomembnih križarskih vojn, ki so vplivale na srednjeveško zgodovino. Učinek teh križarskih vojn je še danes mogoče čutiti v nemirih na Bližnjem vzhodu. Poleg tega, je Urban reformiral vodstvo katoliške cerkve, saj jo je postavil v mimikrijo kraljevega sodišča; ta struktura velja še danes in še naprej vpliva na vsakdanje življenje mnogih katolikov, kakor tudi postavlja »Cerkev« med pomembne »igralce« v mednarodni politiki . Njegov vpliv v svetu je dovolj pomemben, da so pričeli postopke za njegovo razglasitev za svetnika, kar se je zgodilo leta 1881, ko ga je papež Leon XIII, razglasil za »blaženega«.

6. Sveti Albert Veliki   1193/1206 – 15. november, 1280Sveti Albert Veliki je bil tako vpliven v filozofiji in znanosti v srednjem veku, da je bil imenovan za enega od 33 "zdravnikov" Cerkve. Bil je prvi človek, ki je komentiral vsa izdana dela Aristotela in tako postavil dela grških filozofov na »pregled«. Brez njegovih komentarjev in vpliva na svoje učence, bi bila moderna filozofija popolnoma drugačna, kot pa je danes. Lahko bi celo rekli, da razsvetljenstva sploh ne bi bilo. Z logiko in opazovanjem, je Sveti Albert napisal poglobljena dela o tako različnih vprašanjih kot so: logika, teologija, botanika, geografija, astronomija, astrologija, mineralogija, kemija, zoologija, fiziologija, frenologija in še več. On je morda največji mislec in eden najbolj vplivnih učenjakov srednjega veka.

5.  Papež Gregor XIII     7. januar, 1502 – 10. April, 1585Vsakdo izmed vas, ki prebira tale seznam, je vsak dan pod vplivom papeža Gregorja XIII. Njegov je koledar, ki ga uporabljamo od dne 24. februarja 1582, ko je papež Gregor XIII, izdal svojo papeško bulo "Inter gravissimas", ki navaja, da dan po četrtku, 4. oktobra 1582, ni petek 5. oktobra, ampak petek 15. oktobra 1582. Razlog za njegovo reformo koledarja je, da je Julijanski koledar (ki je bil v uporabi od rimskih časov), imel predolga leta, kot so v resnici. Julijanski koledar je imel za 1 leto - 365 dni, 6 ur, kar je za 11 minut preveč. Po sprejetju »Gregorijanskega« koledarja so bili nekateri ljudje zaskrbljeni, saj so se bali, da bi to pomenilo izgubo 7 plačanih dni v letu, ampak na koncu je postal koledar standard v Evropi in večjem delu sveta. Poleg te velike spremembe, je papež Gregor XIII vplival tudi na razvoj znanosti in umetnosti skozi papeške subvencije in podporo.

4 Nikolaj Kopernik   19. februar, 1473 – 24. maj 1543Obstaja dvom, ali je Kopernik res sčasoma postal duhovnik, saj obstajajo dokazi, da je opravljal samo manjše naloge (prva faza duhovništva). Ali pa je bil zaradi svoje slave kasneje v življenju postavljen za duhovnika? Kopernik je prvi predlagal idejo, da Zemlja ni središče vesolja, ampak da se (skupaj z drugimi nebesnimi telesi) vrti okoli Sonca. Ta teorija je držala vse do leta 1920, ko je bilo prvič dokazano, da je temu dejansko ni tako in da tudi Sonce ni središče vesolja. S Kopernikom se je pričela tako imenovana »Kopernikova revolucija«, ki se je nanašala na »paradigmatski odmik od ptolemajskega modela »Nebes«, ki postulira Zemljo kot središče vesolja, proti heliocentričnemu modelu s Soncem v sredini našega sončnega sistema. To je bila ena od izhodiščnih točk znanstvene revolucije 16. stoletja.

3   Sveti Tomaž Akvinski     1225 – 7. marec, 1274Sveti Tomaž Akvinski je bil preprost menih, ki je z vstopom v Dominikanski red v 13. stoletju kljuboval svoji bogati družini. Zelo preprost in miren mož se je tako visoko dvignil na področju filozofije in teologije, da njegovo ime ne bo nikoli pozabljeno. Njegov vpliv je bil tako velik, da se je spremenil potek filozofskega razmišljenja v celoti - na koncu je utirala pot sodobnih filozofov v obdobju razsvetljenstva. Akvinski filozofija je vplivala na veliko naravoslovnih študij, tudi v medicini – in s tem vpliva na vsakdanje življenje večine Evropejcev. Njegov vpliv je čutiti tudi v krogih katoliške duhovščine, saj je njegovo delo na področju teologije (Summa Theologica) še vedno podlaga za večino študij duhovništva - oblikovanje mišljenja drugih bodočih duhovnikov, ki bi in bodo vplivali na svet znanosti. Eden takih je bil duhovnik, ki je močno vplival na sodobno znanost v enem od najbolj ključnih trenutkov zgodovine, to je bil Georges Lemaître.

2  »Presvetli« Georges Lemaitre     17. julij, 1894 – 20. junij, 1966
»Oče« teorije velikega poka, »presvetli« Lemaitre, je bil prvi človek, ki je predlagal koncept o širjenju vesolja. Njegove študije na področju astronomije in fizike so ga tudi vodile do  tega kar danes imenujemo »Hubblov zakon« in »Hubblova konstanta«. Lemaitre je imenoval svojo teorijo velikega poka "hipoteza prvotnega atoma". Ni treba iti v podrobnosti v zvezi z vplivom tega duhovnika v svetu - z nekaj izjemami, skoraj vsi znanstveniki na tem področju, so verjeli ali pa verjamejo v njegovo teorijo. Lemaitre je bil tudi eden prvih znanstvenikov, ki je uvedel uporabo računalnikov za astronomske raziskave, prav tako pa je pomagal razviti hiter Fourierov algoritem.

1   Sveti Ignacij iz Loyole     1491 – 31. julij, 1556
Svetemu Ignaciju, pripada častno prvo mesto tega seznama, saj je bil ustanovitelj jezuitov. Od časa ustanovitve jezuitov, kot učiteljev-duhovnikov, jim je potrebno priznati zasluge za»enotno najbolj pomemben prispevek k eksperimentalni fiziki 17. stoletja«. Prav tako so pomembno prispevali k razvoju nihajne ure, pantografa, barometra, kar se odraža v odkritju teleskopa in mikroskopa, in znanstvenih področij, kot so magnetizem, optika in elektrika. Pred vsemi, so z opazovanjem, ugotovili npr. barvne pasove na površini Jupitra, meglico Andromede in Saturnove prstane. Objavili so teorijo o krvnem obtoku, teoretično možnost letenja, odvisnost plime glede na luno in opisali valovanje svetlobe. Polek tega je njihov prispevek k preučevanju potresov, seizmologijo označil kot »jezuitsko znanost«. Sveti Ignacij je red ustanovil predvsem za pedagoško in misijonarsko delo, kar red ohranja še danes.

Vir: listverse.com

  Komentarji

  1. gost
   05.10.2012 ob 22:42 gost gost

   Sveti Jerome je sveti Hieronim. V Angleško govorečem območju ga imenujejo Jerome, mimogrede je v članku tudi zraven St, ker je verjetno prepis iz kakšnega Angleškega članka. Originalno je bil v Latinskem Hieronymus. Njega sem šel komentirat, ker večina verjetno ne ve, da je, lahko bi rekli tudi, naše gore list. Rojen je bil na območju Rimske Ilirije, illiricum, ki se je pozneje razdelila med drugim na Pannonio in Dalmatio, nekje na meji med obema novima provincama v kraju Stridon. Zgodovinarji si niso enotni, kje točno bi naj ta kraj bil. Nekateri ga postavljajo bolj na Primorsko v okolico Ilirske Bistrice, spet drugi bolj na vzhod. Dejstvo je, da je izhajal iz območja, kjer se danes stikata Slovenija in Hrvaška. Nekateri navajajo, da bi Stridon bila današnja Štrigova. Prevod se je, oziroma se še vedno imenuje Vulgata. Pred Vulgato je bil v uporabi star latinski prevod Vetus Latina. Staro zavezo je delno prevedel iz originalov, ki so bili v Hebrejščini in Aramejščini, delno pa bi naj tudi uporabil Septuaginto, prevod v Starogrščino. Originali Nove zaveze so pisani v Starogrščini in Latinščini. Še zanimivo. Ko je Johannes Gutenberg izumil tiskarski stroj s premičnimi kovinskimi črkami je prav Vulgata bila prva Biblija oziroma Sveto pismo, ki ga je tiskal. Torej je sveti Hieronim naš človek, ki je kot mlad fant šel študirat v Rim.

   10 2 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  2. gost
   05.10.2012 ob 23:13 ati gost

   Teh 10 kvazio pozitivcov nede nigdar opralo vseh grehov rimokatoliške cerkve. Kelko gorja je ta organizacija povzročila v dveh tisočletjih svojoga obstoja in ka je najbole smešno se je v vsej svoji zgodovini (in se še gnes den) borila prouti napredku, razgledanosti, izobraženosti in lastnomi mišljenji. Cerkev je najbole nazadnjaška, hudobna, maščevalna in zločinska organizacija vseh časov. Komunizem pa fašizem bi lejko skupaj obstajala 10 tisoč lejt pa nebi mogla napraviti telko gorja pa slaboga kak so ga cerkevni v dveh tisočletjih, pa bi lejko delali 24 ur na den.

   7 12 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  3. gost
   06.10.2012 ob 8:52 anta gost

   Gost ati, ti si bednik, ki nima kancek pameti. Tvoj komentar je bv. Sploh ves kaj pises?

   13 4 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  4. gost
   06.10.2012 ob 9:33 ati gost

   anta, seveda znan ka pišen, pišen resnico. In kak po dobri stari navadi cerkene diskreditacije tistih ka se ne strinjajo s ten nategon imenovanin rimokatoliška cerkev san zdaj pa označeno za bednika. :) V cejlon ton članki mi je pa najbole smejšno tou ka ste uvrstili na seznam Kopernika. Majstra je RKC preganjala zaradi naprednih misli in ga prisilila ka je javno oznano svojo "zmoto". Kopernik bi mogo biti na spiski žrtev RKC-ja.

   4 12 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  5. gost
   06.10.2012 ob 11:29 anta gost

   Spoštujem vsako vero in tudi podam kritiko na vsako vero. Ampak tvoj komentar:''Teh 10 kvazio pozitivcov nede nigdar opralo vseh grehov rimokatoliške cerkve. Kelko gorja je ta organizacija povzročila v dveh tisočletjih svojoga obstoja in ka je najbole smešno se je v vsej svoji zgodovini (in se še gnes den) borila prouti napredku, razgledanosti, izobraženosti in lastnomi mišljenji. Cerkev je najbole nazadnjaška, hudobna, maščevalna in zločinska organizacija vseh časov. Komunizem pa fašizem bi lejko skupaj obstajala 10 tisoč lejt pa nebi mogla napraviti telko gorja pa slaboga kak so ga cerkevni v dveh tisočletjih, pa bi lejko delali 24 ur na den.''., je totalno zgrešen. S tem kažeš da si brezglavo nastrojen proti veri (in to predvsem krščanski). Če že imaš takšno brutalno mnenje jo rajši obdrži zase. Če pa že tega ne zmoreš pa jo podebatiraj v najbližnji gostilni ob špricerju.

   11 3 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  6. gost
   06.10.2012 ob 16:04 ati gost

   anta - aha, to pomejni ka lejko pijšen samo, če man en küp hvalnic na račun cerkve in ver?. Kritike so očitno nesprejemljive. Evo, neka zanimijvoga iz enoga bloga: " Če kaj rečemo proti RKC pa takoj napadamo vero in kristjane… Ne, ne napadam vernike, napadam visoki kler in inštitucijo RKC! Saj veste svoboda govora pa to? Ali veste kaj je to? V času socializma naj bi Cerkev bila tista, ki je zagovarjala svobodo govora – seveda, ta je za njih veljala samo takrat, ko si imel kaj za povedati čez oblast! Danes, da boš kaj povedal proti RKC? Naslednji dan so že izjave, da se napada kristjane, župniki in ostali cerkveni blogerji takoj pišejo, da je potrebni novi križarski pohodi, da so kristjani ogrožena vrsta, da so v manjšini, da so drugačni, da se jih kar naprej napada itd. Ko pride do vere, svoboda govora ne velja več!"

   3 6 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  7. gost
   06.10.2012 ob 20:33 anta gost

   spoštovan gost ATI! Še enkrat si preberi tvoj prvi primitivni komentar in premisli. Kritika je eno, neke primitivne nerealne primerjave in izjave pa so drugo. Tudi na fakultetah ko sodeluješ v neki nevtralni debati treba ločiti kaj so mnenja in primitivne nerealne na glavo postavljene izjave. Prosim če se umakneš na svežo temo (trenutno je še ni) MB - Olimpiji! Tam pa se lahko razpišeš:) PA LEP VEČER ŽELIM!

   7 2 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  8. gost
   06.10.2012 ob 21:23 ati gost

   Prosim, če me ti velecenjeni gost anta, oziroma vrhovna moralna in kompetentna osebnost razsvetliš in me popraviš v mojih primitivizmih. Ka od toga ka san napiso v prvon posti je nej resnica? Ges ne debatejran na fakulteti ampak san samo podal svoje mišljenje o ton članki na forumi. Se pa še enkrat opravičujem ker san nej znao ka se v toj temi lejko oglašajo samo teologi, cerkevni podrepniki, debateri na nivoji doktorov znanosti po možnosti verskih... mi primitvna raja s svojin odklonilnin mnenjon do pravličarstva pa moremo debatejrati o fuzbali. Fala ka si me razsvetlo.

   2 5 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  9. gost
   06.10.2012 ob 21:37 Snops gost

   "Cerkev je najbole nazadnjaška, hudobna, maščevalna in zločinska organizacija vseh časov. Komunizem pa fašizem bi lejko skupaj obstajala 10 tisoč lejt pa nebi mogla napraviti telko gorja pa slaboga kak so ga cerkevni v dveh tisočletjih, pa bi lejko delali 24 ur na den." Evo, glavnina kritik proti RKC je takšne oblike - ki so, roko na srce, bolj podobni najstniškim predsodkom, kot utemeljeni kritiki. In taki še potem seveda zraven jočejo, kako Cerkev ne prenese kritik.

   5 2 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  10. gost
   06.10.2012 ob 21:50 Snops gost

   "in ka je najbole smešno se je v vsej svoji zgodovini (in se še gnes den) borila prouti napredku, razgledanosti, izobraženosti in lastnomi mišljenji." Zanimivo, kajti prve univerze v srednjem veku (če jih tako poimenujemo), so bile cerkvene šole oz. so se univerze razvile iz le-teh.

   4 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  11. gost
   07.10.2012 ob 9:08 Snops gost

   Aja, pa še to, ati: najbrž se zavedaš, da svoboda govora ne pomeni, da lahko blebetaš kar ti pade na pamet?

   3 2 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  12. gost
   07.10.2012 ob 9:35 ajaj gost

   Cerkev, s ten mislin rimokatoliško je bujla več lidi kak vse vojne ka so bile v zgodovini skuper!!! što de odgovarjo za tao??

   2 3 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  13. gost
   07.10.2012 ob 9:50 ati gost

   Snops, tisto je nej kritika, tisto so dejstva in nej predsodki. Ali negejranje lastne zgodovine in spreminjanje (prilagajanje le-te) je itak v domeni RKC in njihovih podpornikov/vernikov. Seveda, prve šole so bilej cerkvene, samo tan so se včili samo tisto ka je odobravala RKC, odklonilnih in drugačnih menje so ne upoštevali, oziroma so jih preganjali. Glih tak kak danes! Svoboda govora pomejni točno to, ka lejko blebetan ka mi pade na pamet, dokler s ten ne žalin nekoga. Ali dokeč izpostavljan gotova dejstva je tou nej žaljenje. In kak vedno gda se kaj napiše prouti RKC se včasik špila na verska čustva, svobodo govora, včasih se začnejo diskreditacije in ostala negejranja.

   2 3 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  14. gost
   07.10.2012 ob 20:41 Snops gost

   "Cerkev je najbole nazadnjaška, hudobna, maščevalna in zločinska organizacija vseh časov. Komunizem pa fašizem bi lejko skupaj obstajala 10 tisoč lejt pa nebi mogla napraviti telko gorja pa slaboga kak so ga cerkevni v dveh tisočletjih, pa bi lejko delali 24 ur na den." Vredu, atek. Če so to zate dejstva, potem se najina debata tukaj konča.

   1 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  15. gost
   08.10.2012 ob 10:25 gost gost

   Veš ati, tisti tvoj tretji prispevek je res bistveno drugačen od prvega. Iz prvega je res bolj razbrati, da pišeš proti vernikom, pri tretje pa si bolj preciziral in praviš za vrhove. Tam bi se tudi sam strinjal s teboj. Večkrat je namreč žalostno, ko kdo vse povprek kritizira vernike oziroma v tem primeru kristjane, kar je nepošteno, ker so povsod dobro inpošteni ljudje. Končno so dobri in pošteni tudi me neverniki. Drugače pa je, ko se pokaže na vrhove RKC. Tam se pa strinajm, da so nekateri odgovorni za velike svinjarije. Ampak je potrebno točno opredeliti kateri so to. Veliko škodo Cerkvi, vernikom, kristjanom so naredili vrhovi v Mariboru. Stres, Kramberger, Kraševec in vsi tisti nižje po rangu, ker so jim ti zgoraj dopustili, da so naredili velike svinjarije. Končno je ta Finančni holding v rokah Mariborske škofije naredil tudi največjo finančno luknjo v NLB. Žalostno, ker so kot solastniki to zraven gledali tudi v škofiji Murska Sobota in Celje. Tudi večina duhovnikov in župnikov ni vedela za ta početja in veliko dobrih in poštenih je bilo zgroženih, ko so izvedeli za te reči in nekateri skoraj verjeti niso mogli, da se je kaj takega lahko dogajali z žegnom dveh največjih škofov in največjega Cerkvenega ekonoma v državi.

   1 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  16. gost
   08.10.2012 ob 11:59 anta gost

   gost ati in gost - ajaj so primerki, ki so od rojstva vzgojeni, da se usmerijo v določeno skupino in v njej poskušajo iskati samo negativne stvari. V to negativnost so tako prepričani, da jim ni več skoraj pomoči. Tako, da je sploh brezveze z nijimi resno debatirati, razen če imaš čas in voljo (kot jaz prej). Na koncu pa itak ne boš nič dosegel:) In na balkanu je takšnega folka kar precej zato pa je tudi takšno stanje kot ga vidimo. Pa dobert tek tisti, ki imate kosilo:)

   1 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino

  info_outline

  Opozorilo

  Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.

  Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.

  Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.